Skip to main content

Duurzaamheid & Circulariteit

Duurzaamheid en milieubewustzijn zijn van groot belang binnen de bedrijfsvoering van FlexiBilo. Op het gebied van productie, bedrijfsprocessen en onderneming streven wij ernaar de belasting op het milieu te minimaliseren. Dit principe komt voort uit onze visie bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling en educatie. Daarom blijven wij als organisatie actieve stappen ondernemen om onze impact op het milieu zo klein mogelijk te houden.

Een van de manieren waarop wij duurzaamheid toepassen binnen onze bedrijfsvoering is door de levensduur van onze producten te blijven verlengen. Op dit moment gaan onze toestellen 20 tot 40 jaar mee. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door de onderdelen die gemakkelijk te vervangen zijn. In onze eigen fabriek in Zaandam produceren wij de producten en losse onderdelen. Zo hebben wij volledig zicht op het productieproces en kunnen wij de hoogwaardige kwaliteit garanderen. Bij het verwijderen van een oud toestel wordt eerst gekeken of onderdelen die nog in goede staat zijn ergens anders hergebruikt kunnen worden. Zo verspillen we geen materialen. Daarnaast maken wij zoveel mogelijk gebruik van materialen die weinig milieubelastend en recyclebaar zijn, waarover hieronder meer.

Op de CO2-prestatieladder is FlexiBilo op de hoogste trede gecertificeerd, trede 5. De ladder is een duurzaamheidsinstrument in eigendom en beheer van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Jaarlijks vindt een audit plaats die wordt afgenomen door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Trede 5 houdt in dat wij als organisatie actief werken aan het verminderen van onze eigen uitstoot, die van alle projecten en de uitstoot binnen de keten en sector. Om dit te verwezenlijken hebben wij emissiereductiedoelstellingen opgesteld en treffen maatregelen om deze doelstellingen te behalen. Naast de CO2-prestatieladder certificering, zijn wij in het bezit van een ISO14001 certificering. Deze toont aan dat wij met onze bedrijfsprocessen in staat zijn de belasting op het milieu te minimaliseren.