Skip to main content

MVO

De continue verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de producten en de werkwijze binnen het bedrijf en daarbuiten zijn belangrijke kernwaarden van FlexiBilo. Onder andere daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen één van de prioriteiten. Dit bereiken wij door diverse keurmerken, certificaten en lidmaatschappen te onderhouden. Hieronder lees je meer over de keurmerken en certificaten die wij hebben verkregen en van welke organisaties wij lid zijn.

  • CO2 trede 5

Op de C02-presentatieladder is FlexiBilo op de hoogste trede gecertificeerd, trede 5. De ladder is een duurzaamheidsinstrument in eigendom en beheer van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Trede 5 houdt in dat wij als organisatie actief werken aan het verminderen van onze eigen uitstoot, die van alle projecten en de uitstoot binnen de keten en sector.

  • ISO 14001

Kwaliteitssysteem milieu en management op het gebied van het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en inrichten van particulier en zakelijk groen; het ontwerpen, produceren en plaatsen van speel-, beweeg-, en fitnesstoestellen en het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van speelterreinen en valondergronden.

  • ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsysteem op het gebied van het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en inrichten van particulier en zakelijk groen; het ontwerpen, produceren en plaatsen van speel-, beweeg-, en fitnesstoestellen en het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van speelterreinen en valondergronden.

  • VCA

VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu) op het gebied van het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en inrichten van particulier en zakelijk groen; het ontwerpen, produceren en plaatsen van speel-, beweeg-, en fitnesstoestellen en het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van speelterreinen en valondergronden.

  • KOMO (BRL9921)

Procescertificaat op het gebied van plaatsing speeltoestellen, aanleg ondergrond, onderhoud speeltoestel en/of ondergrond.

  • Branchevereniging Spelen Bewegen

FlexiBilo Speeltoestellen is aangesloten bij de branchevereniging Spelen en Bewegen.

Groenfra BV, zusterorganisatie FlexiBilo Speeltoestellen, waaronder tevens Huisman Hoveniers valt, heeft de volgende certificaten en lidmaatschappen.

  • VCA**
  • CO2 trede 5
  • Groenkeur
  • SBB Erkend leerbedrijf

Heb je nog vragen over onze certificaten of keurmerken? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via info@flexibilo.nl of +31 (0)75-3030030.