Skip to main content

Gemeente

FlexiBilo prijst zichzelf dat wij ons ontwikkeld hebben tot en blijven ontwikkelen als ideale partner op het gebied van speelvoorzieningen. Als partner hebben wij al meerdere gemeenten kunnen assisteren bij het invullen van openbare ruimtes met onder andere speeltoestellen, speelaanleidingen, valondergrond en vergroening.

Tijdens het project stellen wij ons op als sparringpartner en denken mee met gemeente en bewoners c.q. gebruikers. Met onze expertise helpen wij met het verwezenlijken van een oplossing binnen de gestelde kaders van het project. Vanuit onze ervaring weten wij dat een speelvoorziening meer is dan een speeltuin en juist bijdraagt aan diverse maatschappelijke doelen. Denk aan een ontmoetingsplaats en burgerparticipatie, maar ook vergroening, educatie en klimaatadaptatie.

 • De speelplaats als ontmoetingsplaats
 • Speeltuinen versterken vaak de betrokkenheid van de burgers
 • Combinatie met het creëren van groenvoorzieningen in woonwijken
 • Door thema’s kan een extra bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van een kind
 • Door groene (speel)elementen te gebruiken kan er rekening gehouden worden met klimaatverandering

FlexiBilo en Gemeenten

Wij realiseren ons als geen ander hoe belangrijk een speelvoorziening is binnen een gemeente. Met verschillende gemeentes zijn wij in het verleden een samenwerking aangegaan en hebben onze dienst zo ontwikkeld dat deze bestaat uit ondersteuning, ontlasten van de partner en begeleiding van het project van start tot succesvolle afronding. Ook na de afronding van het project kan gerekend worden op ons als partner. Wij bieden namelijk ook onderhoud en reparaties aan als onderdeel van onze dienst.

Onze diensten bestaan uit:

 • Participatie
 • Ontwerp
 • Leveren en plaatsen speeltoestellen
 • Valondergrond
 • Infrawerk
 • Onderhoud
 • Reparatie

Vanuit onze eigen fabriek in Zaandam ontwikkelen en produceren wij onze toestellen, waarna we ze plaatsen en onderhouden vanuit onze full service dienst.