Skip to main content

Kinderdagverblijf

FlexiBilo en Huisman Hoveniers zijn partners die samen optrekken voor de inrichting van uw groene en duurzame speelplaats. FlexiBilo en Huisman Hoveniers zijn partner die samen optrekken voor de inrichting van uw groene en duurzame schoolplein. FlexiBilo met de kennis en kunde van spelen en Huisman Hoveniers met de invulling, plaatsing en onderhoud van het groen. Samen richten wij ons op het volledig ontzien van onze klanten. Met onze expertise begeleiden wij het project van ontwikkeling tot en met de plaatsing en desgewenst nog tot en met controle en onderhoud. Hiervoor gebruiken wij een duidelijk stappenplan op weg naar een groen, uitdagend duurzaam schoolplein.

Link naar FlexiBilo stappenplan kinderdagverblijf

Kinderdagverblijven en kinderopvang gelegenheden hebben specifieke behoeftes en vragen als het gaat om de invulling van hun openbare ruimtes waar gespeeld kan worden. Vooral het vergoenen van de speelplaats met duurzame speeltoestellen is enorm actueel.  Ook voor de kleintjes is het belangrijk om leuk en vooral veilig te kunnen spelen op hun groene en duurzame speelplaats. FlexiBilo heeft over de afgelopen jaren ruime ervaring met het aanleggen van veilige speelplaatsen voor kinderdagverblijven opgedaan. Een paar punten die regelmatig terugkomen, zijn dat er vaak beperkte ruimte is voor een speelplaats, deze aan bepaalde veiligheidseisen moet voldoen en dat in het ontwerp van de speelplaats graag terug wordt gezien dat deze bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Ook aan kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang biedt FlexiBilo en Huisman Hoveniers een volledig ontzorgende dienst aan op het gebied van speelplaatsen voor kleine kinderen.

FlexiBilo en kinderdagverblijven

Door eerdere samenwerkingen kunnen wij inspelen op de behoeften en meedenken met welke producten deze speelplaats het beste tot zijn recht komt.

Is het belangrijk dat de kinderen buiten kunnen spelen? Is een natuurlijke groene uitstraling van de speelplaats gewenst? Moeten verschillende leeftijdscategorieën er samen kunnen spelen? Speciaal voor dit soort vragen kun je bij FlexiBilo terecht. In ons assortiment bevinden zich onder andere babyboxen van diverse afmetingen, boomhutten, allerlei valondergronden en kleinere speeltoestellen. Samen met jou gaan we het gesprek aan om te achterhalen wat de invulling van de ruimte moet zijn en hoe dit het beste kan gebeuren. Door samen het project vanaf de start op te zetten kunnen wij naast een groene en duurzame speelplaats ook een veilige, beheersbare en onderhoudsvriendelijke buitenruimte creëren voor de volgende generaties.

Klimaatadaptatie:

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. De zomers worden warmer en buien steeds heftiger. Dit resulteert in verschillende vormen van overlast. Met veel bestrating in de leefomgeving, wordt veel waardevol regenwater afgevoerd naar sloten. Door minder bestrating toe te passen kan veel regenwater lokaal in de bodem worden opgenomen. Dit heeft een verkoelend effect en zorgt dat het grondwaterpeil wordt aangevuld voor droge periodes. Hiermee kunnen wij samen zorgen voor de aanvulling van drinkwater. Ook zorgt het lokaal opvangen van regenwater ervoor dat bomen en planten minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld beregening.

(Verharde) speelpleinen zijn plekken waar vaak veel overlast van klimaatverandering wordt ondervonden. Zo trekt een tegelverharding veel warmte aan en kan er wateroverlast ontstaan bij heftige buien. Om onszelf en de omgeving te beschermen tegen het veranderende klimaat moeten we onze leefomgeving aanpassen.

Hoe?

Welke maatregelen kunnen worden genomen om het speelplein te beschermen tegen de extremen van het veranderende klimaat.

  • Tegels eruit, groen erin. Hiermee kan water infiltreren in de bodem, het oppervlak wordt minder heet en beplanting zorgt voor schaduw, schone lucht en geeft ruimte voor meer biodiversiteit.
  • Hemelwaterafvoer afkoppelen. Zorgt ervoor dat het riool wordt ontlast tijdens heftige buien en water kan infiltreren in de bodem.
  • Bomen planten. Zorgt voor meer schaduw op het speelplein tijdens hete dagen en trekt meer natuur naar het speelplein.

Bij komend voordeel bij vergroening dat er meer ruimte gecreëerd voor spelen, leren, ontwikkelen en ontdekken. Dit is goed voor de gezondheid, beweging en concentratie van kinderen. Wetenschappelijk onderzoek toont tevens aan dat leren in het groen positieve effecten op leerresultaten van de kinderen heeft.

Samenwerken?

Wil jij een veilige, groene, duurzame en inspirerende buitenspeelplaats voor jouw kinderdagverblijf? Of heb je nog vragen over onze dienst of proces? Neem dan contact met ons op via info@flexibilo.nl of +31 (0)75-3030030.